Alveolus adalah saku-saku kecil berisiudara yang terdapat pada paru-paru Vertebrata, berdinding tipis, dikelilingi pembuluh darah, dan berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dankarbon dioksida dalam proses pernapasan.

Iklan